(מערכות אלומיניום מתקדמות(פרויקטים ואחזקת שבר

(מערכות זכוכית מתקדמות(פרויקטים ואחזקת שבר

פיתוח,תשתיות, פינוי והריסה

(עבודות מסגרות וברזל(תעשייתי הנדסי ופרטי

שיפוצים וגמר

שירותי מכאניקה תעשייתית

(שירותי אינסטלציה(פרויקטים ואחזקת שבר